Ioana_cartiIOANA RESTEMAN şi-a lansat romanul „SURÂSUL UMBRELOR”, Editura LIMES, 2013

Bologa, judeţul Cluj, la amiază, într-o dumincă de 12 mai 2013. Forfotă mare în faţa Căminului cultural din localitate spre care, pâlcuri, pâlcuri de săteni şi invitaţi se îndreaptă în straie de sărbătoare. M-am apropiat de tânăra îmbracată în costum naţional tradiţional, purtând pe „spăcel” (ie), poale şi „zadie” (şorţ) toată truda mâinilor măiastre ale înaintaşelor familiei a cărei poveste va fi cunoscută iubitorilor de literatură după lansarea primei sale scrieri… Azi am întâlnit-o pentru prima oară, dar cu câteva zile în urmă îmi trimisese prin poşta electronică varianta online a romanului său de debut cu care m-am delectat, uimită de talentul autoarei şi construcţia impecabilă a scrierii. Am citit în ochii ei frământări şi gânduri generate de emoţia momentului care urma şi i-am şoptit îmbrăţişând-o: „fii liniştită, totul va fi minunat, după cum minunat îţi este sufletul!”

Ioana Resteman, 18 ani, elevă în clasa a XII-a la Liceul „Octavian Goga” din Huedin, a adunat la Bologa alături de săteni invitaţi – dascăli, scriitori, prieteni, colegi de şcoală, reprezentanţi mass-media – într-un număr impresinonant, pentru a face cunoscut rodul muncii ei de trei ani încoace: primul volum din romanul „SURÂSUL UMBRELOR”, apărut la Editura Limes, Cluj, 2013 – o reuşită frescă a satului ardelean la început de secol XX. Acţiunea se derulează în jurul unei familii de ţărani localnici, al cărei destin, pe parcursul mai multor decenii a fost marcat de un blestem răsfrânt, pare-se, asupra mai multor generaţii. Pigmentat cu descrieri magistrale în care metafora este ridicată la rang de „regină”, cu personaje autentice creionate abil de condeiul tinerei autoare, te ţine cu sufletul la gură pe parcursul lecturii şi te poartă spre o lume demult uitată, o lume în care întâlneşti dragostea de pământ, de locuri cu tradiţii, obiceiuri şi intrigi specifice acelor vremuri şi personaje autentice care, indubitabil, te determină să fii de-acord cu spusa cuiva care a citit fragmente din carte de curând : „iată, cum prin acest roman Rebreanu s-a făcut vecin cu… Goga!”

Nu voi intra în detalii asupra conţinutului cărţii şi a mijloacelor stilistice de care s-a folosit autoarea, acestea vor constitui subiectul unui alt articol, dar mă simt datoare să prezint desfăşurarea acestui eveniment de suflet, odată cu care, aşa cum bine zicea şi domnul Ionel Pop, moderatorul evenimentului, se prea poate ca semnatara volumului să poarte numele de IOANA RESTEMAN-BOLOGA!Prezentarea cartii

 „De cele mai multe ori, Ioana Resteman plângea la orele de română atunci când le citeam din Eminescu, Coşbuc, Labiş… mărturisindu-mi, cu lacrimi înnodate în colţurile ochilor: «prin dumneavoastră, domnule învăţător, am pătruns în universul lui Eminescu!»”- afirma în cuvântul de deschidere domnul IONEL POP, învăţătorul Ioanei din clasele a III-a şi a IV-a, cadru didactic la Şcoala Generală Poieni, jud. Cluj, totodată fondatorul şi promotorul ansamblului folcloric „Muguri de dor” din aceeaşi localitate. Încă din primii ani de şcoală, de îndată ce a desluşit taina literelor, autoarea a făcut o reală pasiune pentru citit, ca mai apoi, după îndelungi acumulări să-şi dovedească talentul în propria-i creaţie literară.

Primarul comunei Poieni, căreia aparţine satul Ioanei, domnul Gheorghe Boca, în alocuţiunea rostită a adresat felicitări autoarei şi celor care au educat-o şi sprijinit-o în demersul său literar, afirmând că „Bologa se poate mândri cu un astfel de talent care trebuie încurajat şi susţinut în continuare”.

„Asemeni Irinei, unul dintre personajele foarte bine evidenţiate în romanul său, cu care o asemuiesc – mărturisea domnul DINU BĂLAN, profesor de Limba şi literatura română la Liceul «Octavian Goga» din Huedin la care studiază autoarea – Ioana  Resteman este o fiinţă răzbătătoare, tenace, care nu se lasă înfrântă cu una, cu două, dar mai ales, talentată. Când în urmă cu trei ani m-a abordat, spunându-mi că vrea să scrie un roman mă gândeam că nu poate fi altceva decât… o poveste banală. Însă, văzându-i ambiţia şi dorinţa de a scrie am încurajat-o şi iată ce a ieşit, un roman în toată regula!” Pe coperta patru a cărţii, acelaşi profesor-îndrumător, DINU BĂLAN, afirmă: „ Am încredere în talentul ei pentru că îndrăzneşte în secolul XXI să aducă o lume rurală închegată, de la mijlocul secolului XX, în toată splendoarea ei. Un subiect aparent demodat capătă o viaţă nesperată sub pana unei adolescente de care vom mai auzi”.

Emoţia autoarei dar şi a audienţei, în aceeaşi măsură, a căpătat dimensiuni covârşitoare în timpul expunerii doamnei GABRIELA COPACIU, profesor de Limba şi literatura română la Şcoala Generală Poieni, care pe parcursul ciclului gimnazial a îndrumat paşii Ioanei, caracterizată ca fiind „una dintre eminescoloagele” sale şi pe care „orice profesor de română ar fi fost fericit s-o aibă în clasă”. O surpriză nesperată de tânăra adolescentă a venit din partea doamnei profesoare – în acelaşi timp şi prietenă dragă a Ioanei Resteman, după cum mi-a mărturisit chiar ea cu câteva zile în urmă – prin lecturarea unor compuneri ale fetiţei Ioana din clasa a VI-a şi până în a VIII-a. Cum să nu te impresioneze şi să-ţi provoace emoţie rândurile unui copil, care, de exmplu, în textul „Întâlnirea cu Eminescu”, într-un dialog imaginar cu Luceafărul literaturii române îi spune: „data de 15 iunie va rămâne de-a pururi ziua în care o lumânare aprinsă şi-a revărsat lacrimile pentru tine”?! Evident, portofoliul literar păstrat ca o comoară, cu care doamna Copaciu a reuşit să înroureze ochii celor prezenţi demonstrează înclinaţia spre literatură încă din copilărie şi confirmă talentul incontestabil cu care Ioana Resteman este înzestrată.

Dar cum surprizele nu au contenit să apară, momentul care a stârnit ropote de aplauze în sala arhiplină a Căminului cultural din Bologa a venit din partea domnului profesor ALEXANDRU JURCAN, membru al Uniunii Scriitorilor din România, cunoscut autor ardelean de poezie şi proză, care, pe aceeaşi copertă patru a cărţii lansate afirma: „Niciodată nu aş fi crezut că o adolescentă poate rezista tentaţiilor facile în materie de literatură, venind cu demnitate antică dinspre Agârbiceanu şi Rebreanu, fixând un univers rustic solid, învolburat, dezlănţuit, cu un talent rotund, unitar, pătimaş, incontestabil”. După ce a prezentat în cuvinte puţine dar pline de miez romanul şi autoarea lui, apelând la recuzita din propriu-i rucsac şi preschimbându-se direct, pe scenă, într-o leliţă „beţâcă” (beţivă), Pelaghia lui Pârjol din „SURÂSUL UMBRELOR”, ţinând „uieguţa de pălincă” în mână a jucat magistral rolul personajului, însufleţindu-l, într-un moment de neuitat pentru cei prezenţi.

Au mai făcut aprecieri asupra cărţii lansate scriitoarea şi pictoriţa clujeancă Maria Bojan, Georgeta Resteman, Domnica Fărcaş şi Liviu Negru (ultimii doi, profesori de limba română la Valea Drăganului, respectiv Zalău) şi Ştefania Cârste, colega ei de bancă. În final, una dintre consătencele Ioanei, Maria Molnar, i-a mulţumit acesteia în dulce grai ardelenesc prin câteva versuri: „ Ioana, dragă, să trăieşti / Visele să-ţi împlineşti / Eşti fata noastră de la ţară / Şi ne-ai făcut satul de fală!”

Lansare Camin cultural Bologa

Ioana Resteman, plină de emoţie dar cu faţa strălucind de bucurie a mulţumit în primul rând familiei, mamei dragi care a susţinut-o şi încurajat-o mereu, surorii ei şi celorlalţi apropiaţi, dascălilor, îndrumătorilor şi sponsorilor care au făcut posibilă tipărirea acestei cărţi, ca apoi, în timp ce pe scena decorată cu obiecte de artă tradiţională veche a avut loc un program artistic susţinut de solişti şi dansatori ai ansamblurilor folclorice „Muguri de dor” şi „Junii Vlădesei”, autoarea să dea autografe pe cărţile dorite de toată suflarea prezentă. Probabil, de-acolo de Sus, din înălţimile albastre, tatăl copilei pline de har a mângâiat-o pe creştet mândrindu-se cu realizarea ei deosebită…

Familia Ioanei Resteman

Participând la acest eveniment de execepţie mă consider o norocoasă, plecând acasă mult mai bogată sufleteşte, recomandându-vă cu căldură şi dumneavoastră să vă bucuraţi de comorile spirituale ascunse în „SURÂSUL UMBRELOR” acestei talentate tinere, îmi veţi mulţumi ulterior!

Nu pot să închei înainte de a-l parafraza pe domnul profesor Liviu Negru, care, în cuvinte brodate cu mândrie ardelenească pe pânze de suflet spunea că la Bologa, „unul dintre cele mai mândre sate cu care Dumnezeu a tivit poalele Vlădesei”- căci aşa îl descrie autoarea – „Dumnezeu a semănat un sâmbure de geniu!”

Georgeta Resteman

Săcuieu, 12 mai 2013

Reclame