ÎN NOPŢI DE PRIMĂVARĂ

Semeţ, la tâmpla serii, amurgul se-nroşeşte

Mantia-şi trece-n grabă pe creasta unui deal

La poale, crude ierburi şi pacea ce domneşte

Răzbate lin spre crânguri un plânset de caval

Străpunge linişti scurse din cerul primenit

Cu ploi de năzuinţe. Se zbat în noi, trudind,

Dorinţe, temeri, gânduri… Cireşii-au înflorit.

Ninsori de floare dalbă, speranţe măiestrind,

Ne-acoperă. Sublime miresme dau năvală

Inundă-ne iubirea – noian de prospeţime,

Zâmbeşte-o buburuză unui boboc de cală

Ce amorţise-n glastră. Un val de-ntunecime

Îşi unduie mătasea-n ocean pictat cu vise

Pe boltă ard luceferi când jarul din lalele

Se stinge-n bobi de rouă; firavele narcise

Privesc îndrăgostite spre-un snop de albăstrele.

Cu razele-i firave, purtând în trenă doruri,

Regină-i luna, doamnă a nopţii ce-nfioară

Şi-un cor de îngeri palizi salută cu onoruri

Minunea – feeria din nopţi de primăvară!

 

Săcuieu, 22 aprilie 2013

 

pe-un colţ de pagină ruptă dintr-un măr înflorit…

seceta gândului

peste buze arse

poposind însetate

pe trifoiul cu patru foi

zâmbind sub poveri înrourate

chemări

depărtări

visuri

patimi

adieri de zefir pribeag

narcise firave

îndrăgostite de irişi-vâslaşi

unduind miresme crude

înoată într-un ostrov de verde crud

ploaie de raze călduţe

prinse-n hora florilor de liliac

pământ reavăn mirosind a pâine

iubiri îngălbenite de păpădii

roiuri de fluturi valsând agale

prin dimineţi de Paşte

ce poartă arome de tămâie

şi-un nesfârşit dor de bine…

pe-un colţ de pagină ruptă dintr-un măr înflorit

scriu cu picuri albiţi de aşteptare

ce se preling din curcubeie de suflet

infinitul iubirii de frumos

de locuri

de oameni

şi de bine…

Săcuieu, 6 mai 2013

 

FEERIE DE MAI

În dimineţi sfinţite cu limpezimi de rouă

Pe braţele tăcerii cu flori de liliac

Iubite-n taina nopţii de-un arc de lună nouă

Miresme de petunii te-ntâmpină-n cerdac

O linişte străpunsă de triluri jucăuşe

Prin ramuri înverzite cântându-şi tanic dor

Şi-un rai de prospeţime cu irişi-căldăruşe

Ostrov de lăcrimioare, bujori făcând amor

Cu fluturi albi ce-şi poartă aripile gingaşe

În feciorelnic dans pe jarul din petale…

Sub poale apusene, cu dealuri buclucaşe

Ghirlande de verdeaţă înalţă osanale

Spre Demiurg, stăpânul luminii prin ponoare.

Minuni se scaldă-n ierburi în strai multicolor

Smerit, se-apleacă codrul, miresme-nrobitoare

Plutesc sfindând azurul… şi-n pacea din pridvor

Tresar muşcate-aprinse, purtând iubiri în nuri,

Vise drapate-n linişti ce curg spre noi şuvoi

În nopţi de mai cu greieri de-a pururi trubaduri

Şi-un licăr de speranţă-n trifoi cu patru foi…

Săcuieu, în dimineaţa de 11 mai 2013

 

ÎNSERARE…

Amurg rodind miresme, ameţitoare unde

Despică-n calde umbre oceane de verdeaţă

Minuni sculptate-n floare de liliac ce-ascunde

În patimi învelite crâmpeie dulci de viaţă.

Se prăvălesc spre ramuri mirări din cer descinse

Pe tălpi de întuneric plâng doruri răstignite

Se-ntoarnă taine sacre pe pajiştile ninse

Cu puf de păpădie şi lacrimi ostenite

De rouă… Grinzi de floare ce străjuiesc splendoarea

Şi luturi dogorânde sub arşiţa dorinţei

Se năruie-n parfumuri, înveşnicind chemarea

Nălucilor din vise în palma neputinţei.

Magnifice vitralii, veghind frânturi de gânduri

Izbesc tăceri arsura din plesnituri de stânci

Se scutură-nserarea pe maci aprinşi în crânguri

Când aţipim la umbra durerilor adânci…

Săcuieu, 11 mai 2013

Reclame