https://i2.wp.com/str1.crestin-ortodox.ro/foto/1415/141483_canonul-maicii-domnului.jpg      Întrebat odată despre Maica Domnului, Cuviosul Paisie răspunde: „Ce să vă spun? Mă puneţi într-o situaţie foarte grea. Ca să vorbească cineva despre Maica Domnului, trebuie să trăiască neîncetat harul părtăşiei cu ea.” (Despre Rugăciune, VI, 2013, p.79). Ortodoxia mărturiseşte totdeauna că a venera pe Maica Domnului, ca Născătoare de Dumnezeu, ţine de un mod de viaţă, dăruit de Hristos Domnul. O filiaţie şi o rodire de har. Celor care cer argumente pentru acest mod de iubire între sufletul tău şi Maica Celui Care mântuieşte sufletul tău nu argumentele le lipsesc ci Harul şi un mod de viaţă şi cordialitate cu darul Vieţii. Îndrăznesc să spun că se mulţumesc să simuleze viaţa, refuzând pe Maica Vieţii.

Zilele ce au trecut conştiinţa mărturisirii Maicii Domnului ca Maică a Bucuriei s-a propus reactualizării conştiinţei noastre creştine. Cât din ce lucrăm şi trăim în viaţa de zi cu zi bucură pe Mântuitorul Hristos şi Maica Sa? Cât din darurile ei de pace şi smerenie, mai ales adâncă smerenie, le transferăm către cei dragi, către cei care ne alcătuiesc şi ne ţin vii vieţile de fiecare zi? În ce chip viaţa noastră ţine în ea şi încercarea de a cunoaşte şi preamări pe Dumnezeu? Valul de vacanţe şi concedii ne-au elucidat. Există în noi un soi de uitare de circumstanţă a lucrurilor cu adevărat fundamentale binelui şi fericirii noastre. Moartea câte unui prieten, naşterea vreunui prunc sau câte o dramă personală ne mai repun în direcţia căutării, aflării şi bucurării de darurile cele mari ale Bisericii. O Biserică greu de cuprins sau umilit prin sondaje, în care ratingul nu este dat de chestionarele completate la margine de drum, în grabă ori neatenţie urbană. O Biserică a liniştii născute din faptul că ea stă în braţele Maicii Domnului. Vie şi smerită, însoţind viaţa şi moartea, luminând veşnicia.

De aceea, atunci când te vrei al Bisericii, deci cuprins de căldura Maicii Domnului, trebuie să împlineşti cel puţin exerciţiul de a te strădui ca mintea ta să fie în Cer, cât mai mult cu putinţă, la Hristos Domnul, la Maica Domnului, la Îngeri şi Sfinţi. Altfel totul e vânare de vânt, sindicalizare a Evangheliei, asociere de palavragii. Nimic din toate acestea nu sunt Biserica, a cărei icoană este Maica Domnului. Cea care mereu cere să-i fie ei după voia lui Dumnezeu, Cel ce şi-a ales-o Mireasă. Să fim, dar, prietenii Mirelui şi bucuroşii cavaleri de onoare ai Miresei!

Pr. Constantin Necula

 

Reclame